Kleine selectie van de foto’s gemaakt tijdens de jeugdzittingsavond bij De Ploegers